Varroabestrijding

Voor een actuele lijst van alle vergunde producten kijk je het beste in de brochure van Honeybee Valley.
Te vinden via deze link: https://honeybeevalley.eu/assets/files/BVD_Geneesmiddelenvarroase_finaal_lageres.pdf

Via deze link kan je de werking met Oxybee in detail bekijken: http://www.imkersbonddeinze.be/wp-content/uploads/2020/01/Bestrijding-van-de-restmijten-met-gebruik-van-Oxybee.docx

Reacties zijn gesloten.